Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Posted by Σ. Ιντζές | #
Μέρος συγκέντρωσης

Ο άντρας που τώρα γράφει,
με το χέρι που κοσκινίζει θνητό,
γράφει για τα μάτια του θανάτου του.

Ψάξε ένα μέρος συγκέντρωσης.

Δέντρα εξαφανισμένα και μελλοντικά,
οι πηγές που δεν εξαντλούνται, κυκλικές,
τα μάτια σου και το στόμα σου·

υπάρχει μια πλατεία
δίχως όνομα, όπου βγάζουν όλες οι
μέρες;

Ψάξε ένα μέρος συγκέντρωσης,
γράψε για τα μάτια του θανάτου σου. 

μετάφραση: Στάθης Ιντζές


Alejandro Nicotra, Lugar de reunión

El hombre que ahora escribe,
con mano que se cierne mortal,
escribe para los ojos de su muerte.

Busca un lugar de reunión.

Árboles desaparecidos y futuros,
las fuentes que no cesan, circulares,
tus ojos y su boca:

¿hay una plaza
sin nombre, a donde dan todos los
días?

Busca un lugar de reunión,
escribe para los ojos de su muerte.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου