Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Posted by Σ. Ιντζές | #


Ούγκο Παντελέτι, Αν εν πλήρει συνειδήσει έπρεπε να επιστρέψω

για άλλη εμπειρία,
θα έψαχνα μια σπηλιά.
Τι θα έκανα με ένα
φανταχτερό αυτοκίνητο ή μ' όλους
τους καρπούς του παραδείσου;

Το να είσαι έγκλειστος, ανακαλύπτω,
είναι ένας τρόπος να ανοίγεσαι.
Πόρτα στενή,
πόρτα χωρίς κατώφλι.

μετάφραση: Στάθης Ιντζές

 *

Hugo Padeletti, Si con plena conciencia tuviera que volver

para otra experiencia,
buscaría una gruta.
¿Qué haría con un carro
triunfal o con la fruta
del Edén?

Encerrarse, descubro,
es un modo de abrirse.
Puerta estrecha,
puerta sin puerta.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου