Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Posted by Σ. Ιντζές | #
Χακόμπο Ρεχέν, Λέω με ψυχραιμία…

1

Λέω με ψυχραιμία: «Είμαι ένας άγγελος».
Και πρέπει να με πιστέψεις.
Κανένας δίσκος του ζυγού δεν ισορροπεί,
ή ταλαντώνεται,
υπό το βάρος μου.

Ασώματος,
ελαφρύς,
ανένδυτος,
σαν το φως…
Κι εντούτις, όλη
μου η απόσταση είναι μια σκιά
η καρδιά μου είναι μια σκιά
ένα σκοτεινό νόμισμα,
διαβρωμένο,
από  τον χρόνο, δίχως χρόνο και μνημονικό.

μετάφραση: Στάθης Ιντζές


***

Jacobo Regen, Serenamente digo...

1

Serenamente digo: “Soy un ángel”.
Y me debes creer.
Ningún platillo de la balanza sube,
o baja,
bajo mi peso.

Incorpóreo,
ligero,
desnudo,
como la luz...
Y sin embargo, toda
mi trayectoria es una sombra,
mi corazón es una sombra,
una moneda oscura,
destruida
por el tiempo, sin tiempo y sin memoria.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου