Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Francis Hamel,St Giles in November Rain

Daniel Freidemberg, Μάιος (ΙΙ)

Πίσω από το παράθυρο, βροχή,
και πίσω από τη βροχή, νυχτερινή μουσική
                                       χαμηλής έντασης
σαν να 'ταν το τέλος του κόσμου.
   Σαν να 'ταν το τέλος ενός κόσμου
ήχοι από μία μακρινή γιορτή,
     ανάμεσα στο πέσιμο, το συνεχές, του νερού,
εκεί, στο βάθος όλων, στο μαύρο.
   Ασπριδερά κύματα το πρωί στη
                                                      λιμνούλα, ένας ρόλος
εσταυρωμένου, επίσης άσπρου, στο γκρι, στον άνεμο,
ή σχεδόν στον άνεμο, ή πίσω του, ή στο μυαλό
                                                               (ή αντάρα στο βάθος
του σκότους, το πέσιμο της βροχής), και το φως
ο νωθρός γίνεται πάλι στο φως του κόσμου
ένας νωθρός γίνεται, πάλι, και ο κόσμος, και το φως.

Μετάφραση: Στάθης Ιντζές

 ***
  
Mayo (II)

Detrás de la ventana, lluvia,
y detrás de la lluvia, música nocturna
                             de bajos eléctricos
como si fuera el fin del mundo.
    Como si fuera el fin de un mundo:
sonidos de una fiesta ajena,
          entre el caer, continuo, del agua,
allá, al fondo de todo, en lo negro.
     Nubes blancuzcas a la mañana en
                                                    el charco, un papel
como crucificado, también blanco, en el gris, viento,
y algo en el viento, o detrás de él, o en la mente
                                                 (ruidos al fondo
de la oscuridad, el caer de un agua), y la luz:
el lento hacerse otra vez del mundo en la luz;
un lento hacerse, otra vez, y el mundo, y la luz.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου